Zorgvergelijker.jouwweb.nl
Home » Eigen risico

Eigen risico

Eigen risico

Volgend jaar bedraagt het verplichte eigen risico bij de basisverzekering 375 euro. Dat betekent dat je de eerste 375 euro die je uitgeeft aan zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna gaat je zorgverzekeraar je kosten vergoeden.


Waarvoor geldt eigen risico?
Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Dus voor zorg uit de aanvullende of tandartsverzekering hoef je geen eigen risico te betalen. Het eigen risico geldt ook niet voor:

Verzekerden jonger dan 18 jaar
Kosten van de huisarts
Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
Ketenzorg (zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken, bijv. bij diabetes)
Hoger eigen risico = lagere premie
Ben je gezond en maak je het eigen risico nooit op? Overweeg dan eens om je eigen risico te verhogen. Je kunt dit verhogen met 100, 200, 300, 400 en 500 euro. In ruil voor een hoger eigen risico krijg je korting op de premie. Die korting bedraagt meestal 50% van de verhoging. Dus verhoog je het eigen risico met 100 euro dan krijg je ongeveer 50 euro korting. De meeste korting krijg je bij een eigen risico van 500 euro. De Friesland geeft je in dat geval de hoogste korting (288 euro). Een hoger eigen risico kost je pas geld als je het verplichte eigen risico hebt opgebruikt én de korting die je hebt gekregen op de premie. In het geval van De Friesland is dat voor 2014: 360 euro (verplicht eigen risico) + 288 euro (korting) = 648 euro.